Πλαστική Ούλων

Η πλαστική ούλων συμβάλλει στην αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση της γραμμής των ούλων όταν αυτά είτε έχουν υποχωρήσει από διάφορες παθολογικές αιτίες, είτε υπερκαλύπτουν τα δόντια του ασθενούς με αποτέλεσμα να καταστρέφεται το χαμόγελό του.

Η ουλοπλαστική μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Συχνά, τα ούλα υποχωρούν, δηλαδή ανεβαίνουν προς τα πάνω αφήνοντας ακάλυπτο ένα μεγάλο μέρος του δοντιού του ασθενούς. Αυτό συμβαίνει είτε λόγω χρόνιων φλεγμονών στα ούλα είτε από άλλες αιτίες, όπως είναι το επίμονο δυνατό βούρτσισμα, η κακή σύγκλειση των γνάθων και το τρίξιμο των δοντιών. Η βλάβη αυτή που έχει δημιουργηθεί είναι δυνατό να αποκατασταθεί με την πλαστική ούλων, καθώς η επέμβαση επαναφέρει τη γραμμή των ούλων του ασθενούς στα φυσιολογικά της επίπεδα όσο αυτό είναι δυνατό. Με αυτό τον τρόπο αποκαθίσταται το λειτουργικό και αισθητικό θέμα που έχει δημιουργηθεί, ενώ παράλληλα τα ούλα προστατεύονται από τυχόν επιπλέον μελλοντικές βλάβες. Στην περίπτωση που τα ούλα καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος των δοντιών και καταστρέφουν το χαμόγελο του ασθενούς, είναι δυνατό να αποκαλυφθεί μέρος του δοντιού ώστε αυτό να φαίνεται μεγαλύτερο, χρησιμοποιώντας οδοντιατρικό laser.